Sposoby płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
    a) przelewem na numer konta bankowego: 00 0000 0000 0000 0000;
    b) płatnością w systemie NAZWA BRAMKI, PayPal;
    c) zapłata kartą płatniczą: VISA, MasterCard.
    Operatorem kart płatniczych jest Definicja od BRAMKI PŁATNOŚCI.